રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) સેનેટરી સબ. ઈન્સ્પેક્ટર ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર્સ

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC) 08-09-2022 ના રોજ અપડેટ્સ:

પોસ્ટ: સેનેટરી સબ. ઇન્સ્પેક્ટર

દસ્તાવેજ ચકાસણી કોલ લેટર્સ: Click Here

વધુ વિગતો માટે: Click Here

ટેલિગ્રામ ચેનલ પર અપડેટ્સ: Click Here