રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) સેનેટરી સબ. ઈન્સ્પેક્ટર ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર્સ

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (RMC) 08-09-2022 ના રોજ અપડેટ્સ:

પોસ્ટ: સેનેટરી સબ. ઇન્સ્પેક્ટર

દસ્તાવેજ ચકાસણી કોલ લેટર્સ: Click Here

વધુ વિગતો માટે: Click Here

ટેલિગ્રામ ચેનલ પર અપડેટ્સ: Click Here

GPSSB Female Health Worker Final selection list and recommendation List 2022

GPSSB Female Health Worker Final selection list and recommendation List Out: The Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Mandal has released the GPSSB Female Health Worker Final selection list and recommendation List for the prelims exam on the official website of GPSSBAll those candidates who have appeared in the GPSSB Female Health Worker Prelims exam can now check the GPSSB Female Health Worker Final selection list and recommendation List. GPSSB Female Health Worker Prelims exam was conducted on 22-05-2022. In this article, candidates can check their GPSSB Female Health Worker Final selection list and recommendation List for the Prelims exam which is given below in this post